EN 10216-1 P265TR2 Ống thép Carbon không rỉ

EN 10216-1 P265TR2 Ống thép Carbon không rỉ
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Thiểm Tây Shew-E ống thép là một trong những chuyên nghiệp EN 10216-1 Seamless Carbon Steel Tube nhà sản xuất và xuất khẩu, chúng tôi có thể cung cấp vật liệu khác nhau của tiêu chuẩn này, đặc biệt là, p235TR1 ống, p235TR2 và en 10216 1.P265 TR1 carbon thép tube.Welcome Để yêu cầu chúng tôi với: info @ shew-esteelpipe

Chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi về chất lượng và giá cả để hỗ trợ bạn.

Tiêu chuẩn: EN 10216-1

Vật liệu: P265TR2

Thành phần hóa học:

Đặc điểm cơ khí:

Yêu cầu thông tin