EN 10216-1 P265TR1 Ống thép Carbon không rỉ

EN 10216-1 P265TR1 Ống thép Carbon không rỉ
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Thép Thiểm Tây Shew-E ống thép Là một trong những chuyên nghiệp EN 10216-1 P265TR1 Dàn ống thép Carbon ống / ống các nhà sản xuất và xuất khẩu, chúng tôi có thể cung cấp vật liệu khác nhau của tiêu chuẩn này, đặc biệt là P235TR1 ống, P235TR2 và EN 10216 1 P265 TR1 carbon thép tube.Welcome để yêu cầu thông tin với chúng tôi : Thông tin @ shew-esteelpipe

Sản phẩm: EN 10216-1 P265TR1 Ống thép Carbon không rỉ / ống

Tiêu chuẩn: EN 10216-1

Vật liệu: P265TR1

Thành phần hóa học:

Đặc điểm cơ khí:

Yêu cầu thông tin